Tin nhanh về thị trường Bất Động Sản, nhưng biến động về tài chính,các vấn đề bất cập còn đang tồn tại cũng như những sản phẩm đặc biệt hấp dẫn trên thị trường

Bất động sản “ế” gần 20.000 tỷ, Bộ nói không phải hàng tồn kho

Tổng giá trị của bất động sản chưa bán được đến thời điểm này vẫn còn khoảng 20.000 tỷ đồng… 10-04-2019 Thị trường TP.HCM khó khăn, dòng tiền đổ về bất động sản Nhơn Trạch 10-04-2019 Cải tạo lại các con sông nội đô Hà Nội có tác động thế nào đến bất động sản……