Bắc Ninh hướng đến mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương nhờ các khu công nghiệp và một số dự án xung quanh ngã 6 Palado

Phát triển đô thị, Bắc Ninh hướng đến mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương Thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành TP Trung ương với đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Triển lãm Quy hoạch, kiến trúc Bắc Ninh…